Styret ønsker en bred debatt om Qatar-boikott

På årsmøtet tirsdag 08.06 skal saken om eventuell norsk boikott av fotball-VM i Qatar behandles. Saken skal endelig avgjøres på NFFs ekstraordinære fotballting 20.juni.

Annonse:

Styret  i Odds BK støtter Forbundsstyrets innstilling om nei til norsk boikott av Qatar VM. Imidlertid forutsettes det iverksatt en rekke tiltak for å bidra til varige endringer i Qatar og FIFA. Denne holdningen bygger på innstillingen fra det såkalte Qatar-utvalget ledet av Sven Moldekleiv. 

På det ordinære fotballtinget tidligere i vår ble det vedtatt å sette ned en bredt sammensatt utvalg. Odds Ballklubb støttet dette og har basert sin innstilling på forslagene fra Qatar-utvalget, sier styreleder i Odds Ballklubb Trond D. Haukvik. - Boikott er ikke noe mål i seg selv.
- Det vi er opptatt av er å finne de rette virkemidlene og hva som bidrar i størst grad til å bedre forholdene i Qatar og FIFA, sier Haukvik. Det er svært viktig å sørge for å forbedre prosessene i FIFA slik at man i fremtiden unngår noe lignende, fortsetter Haukvik. 

- Qatarutvalget har diskutert dette og kommet frem til 26 konkrete tiltak som må følges opp. Dersom Fotballtinget følger utvalgets innstilling går man fra en passiv til en mye mer aktiv rolle, mener Haukvik. 
- Forbundsstyret har forpliktet seg til å følge dette opp. Den etiske komiteen vil bli styrket og blir gitt mandat til å kontrollere at forbundsstyret følger opp sine forpliktelser. Arbeidet blir dermed transparent og konkret. Dette var meget viktig for styret i Odds BK. 

Utvalget har også sett på boikott som virkemiddel og utvalgets flertall konkluderer med at ensidige boikotter fungerer dårlig. Skal boikott virke må den være mye mer omfattende enn en ren fotballboikott. Det må omfatte politikk, næringsliv, kultur etc. Dersom Norge blir stående alene vil det ha svært liten betydning, vi mister også en viktig stemme i fotball-Europa, mener utvalget. Utvalgets mindretall, de 2 supporter-representantene, støtter de 26 konkrete tiltakene, men ønsker også at Norge skal boikotte Qatar VM

- Styret i Odds Ballklubb ønsker en bred diskusjon om Qatarsaken på årsmøtet. Saken har fått stor oppmerksomhet og skapt stort engasjement blant supportene og fotballinteresserte, sier Haukvik. 
- Jeg har stor forståelse for supporternes argumenter om boikott. Vi er enige om situasjonsbeskrivelsen av forholdene i Qatar og behovet for endringer i både Qatar og FIFA. Diskusjonen om virkemiddel er en viktig diskusjon som vi ønsker å åpne for på årsmøtet. Styret vil forplikte seg til å stemme for det som vårt årsmøte bestemmer i denne saken, avslutter Haukvik. 

Årsmøtet skal også ta stilling til to forslag fra Hjalmarlosjen om treningsleire og sponsoravtaler som fremmer autoritære regimer.

Supporterforeningene i Norge har gått sammen om et felles innspill til klubbene i forbindelse med Qatar-VM. Innspillet kan du lese her.

Her er de viktigste dokumentene fra Qatarutvalget: 

Her er hele rapporten fra Qatarutvalget

FIFAs prosesser og etterlevelse for å håndtere menneskerettighetsutfordringer 

Sigmund Lolands rapport: Store idrettsarrangement og menneskerettigheter 

NFFs vurdering av konsekvenser 

FIFAs brev til NFF 

Annonse fra Eliteserien: